Sezai Aktaş


Sezai Aktaş. Dairenin temiz su ve pis su tesisatı. Kalorifer Tesisatı yapımı.